Giới thiệu

TẦM NHÌN

 • Bằng ý chí quyết tâm, khát vọng không ngừng đổi mới, với tinh thần sáng tạo của các cấp lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp,
 • Công ty Cổ phần TM DV và Quản lí đầu tư Grand Housing luôn mong muốn trở thành 1 tập đoàn TMDV và Quản lý Đầu tư hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • – Mang đến cho khách hàng những giá trị vượt bậc về đầu tư và tiện ích tối đa cho không gian sống. Mang đến cho người lao động những giá trị vượt trội về tài chính và kiến thức.
 • Vì vậy Grand Housing luôn lắng nghe và thấu hiểu để sẵn sàng mang tới những giải pháp cho riêng bạn với bất động sản của mình

GIÁ trị cốt lõi

 • Với quan điểm con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển, quyết định mọi sự thành – bại, Grand Housing luôn xác định đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • Bên cạnh đó Grand Housing luôn không ngừng xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

triết lý kinh doanh

 • 1. Quyền lợi, tiềm năng đầu tư, lợi ích khách hàng là mục tiêu.
 • 2. Chuyên nghiệp, uy tín, phát triển mạnh mẽ trong từng sản phẩm đặt lên hàng đầu.
 • 3. Phát triển đào tạo nhân lực có tư duy, tầm nhìn chiến lược giúp đưa ra phương án phù hợp nhất cho khách hàng.
 • 4. Học hỏi, cập nhật, nắm bắt những biến động từ kinh tế đến xã hội, nhằm mục đích cung cấp sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
 • 5. Tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng phát triển.

TẦM NHÌN

 • Bằng ý chí quyết tâm, khát vọng không ngừng đổi mới, với tinh thần sáng tạo của các cấp lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp,
 • Công ty Cổ phần TM DV và Quản lí đầu tư Grand Housing luôn mong muốn trở thành 1 tập đoàn TMDV và Quản lý Đầu tư hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Bằng ý chí quyết tâm, khát vọng không ngừng đổi mới, với tinh thần sáng tạo của các cấp lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp,
 • Công ty Cổ phần TM DV và Quản lí đầu tư Grand Housing luôn mong muốn trở thành 1 tập đoàn TMDV và Quản lý Đầu tư hàng đầu Việt Nam.

GIÁ trị cốt lõi

 • Với quan điểm con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển, quyết định mọi sự thành – bại, Grand Housing luôn xác định đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • Bên cạnh đó Grand Housing luôn không ngừng xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

triết lý kinh doanh

 • 1. Quyền lợi, tiềm năng đầu tư, lợi ích khách hàng là mục tiêu.
 • 2. Chuyên nghiệp, uy tín, phát triển mạnh mẽ trong từng sản phẩm đặt lên hàng đầu.
 • 3. Phát triển đào tạo nhân lực có tư duy, tầm nhìn chiến lược giúp đưa ra phương án phù hợp nhất cho khách hàng.
 • 4. Học hỏi, cập nhật, nắm bắt những biến động từ kinh tế đến xã hội, nhằm mục đích cung cấp sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
 • 5. Tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng phát triển.